Microsoft Lumia 550 - Otklanjanje poteškoća s porukama

background image

Otklanjanje poteškoća s porukama
Ako ne možete poslati multimedijsku poruku (MMS)
• Ponovno pokrenite telefon s umetnutom SIM karticom i pokušajte ponovno poslati

multimedijsku poruku (vaš telefon učitava postavke sa SIM kartice).

© 2016 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

77

background image

• Pošaljite multimedijsku poruku na vlastiti telefonski broj. Na ovaj način možete testirati

možete li poslati i primiti multimedijsku poruku.

• Ako se možete povezati na internet, ali ne možete poslati multimedijsku poruku, na webu

potražite multimedijske (MMS) postavke za davatelja mrežnih usluga. Za promjenu

postavki za MMS, s vrha zaslona povucite prstom prema dolje i dodirnite Sve

postavke > Mreža i bežična veza > Mobilna mreža i SIM > Postavke SIM-a.

• Ako ste u inozemstvu, provjerite je li na telefonu uključena postavka podatkovnog

roaminga.

Savjet: Za slanje i primanje multimedijskih poruka morate biti povezani s internetom.

Potvrdite s davateljem mrežnih usluga imate li aktivnu mobilnu podatkovnu pretplatu

(pristup internetu) na SIM kartici.