Microsoft Lumia 550 - Slanje trenutačne lokacije u poruci

background image

Slanje trenutačne lokacije u poruci
Kada pitate prijatelje da dođu i sastanu se s vama, možete im poslati lokaciju na karti.
Značajka možda nije dostupna u svim regijama.

Telefon vas može pitati o upotrebi lokacije. Morate dopustiti upotrebu te značajke.
1. Tijekom pisanja tekstne poruke dodirnite > Moja lokacija.
Slanje poruke s privitkom može biti skuplje od slanja uobičajene tekstne poruke. Dodatne

informacije zatražite od svog davatelja usluga.
2. Dodirnite .
Vaši prijatelji primaju poruku s vezom na kartu koja pokazuje gdje se nalazite.