Microsoft Lumia 550 - Upotreba poziva na čekanju

background image

Upotreba poziva na čekanju
Imate drugi poziv tijekom aktivnog poziva? Poziv na čekanju omogućuje vam da odgovorite

na drugi poziv ili ga stavite na čekanje.
Stavljanje prvog poziva na čekanje i javljanje na novi

Dodirnite Prihvati.

© 2016 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

67

background image

Prekidanje prvog poziva na čekanje i javljanje na novi

Dodirnite Završi poziv i prihvati.
Zanemarivanje novog poziva

Dodirnite Zanemari.
Stavljanje jednog poziva na čekanje i upućivanje drugog

Dodirnite Zadrži > Dodaj poziv i nazovite osobu koju želite.
Prebacivanje između poziva

Dodirnite Dodirnite za prebacivanje.
Isključivanje poziva na čekanju

S vrha zaslona povucite prstom prema dolje i dodirnite Sve postavke > Dodaci >

Mrežne usluge. Ako imate telefon s dva SIM-a, dodirnite željeni SIM. Prebacite Poziv na

čekanju na Isključeno .