Microsoft Lumia 550 - Uključivanje telefona

background image

Uključivanje telefona

Uključite telefon i započnite istraživati.
Pritisnite tipku za uključivanje dok uređaj ne počne vibrirati.

Isključivanje telefona

Pritisnite i držite tipku za uključivanje te povucite zaključani zaslon.

© 2016 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

6