Microsoft Lumia 550 - Spremanje i premještanje aplikacija na memorijsku karticu

background image

Spremanje i premještanje aplikacija na memorijsku karticu
Proširite memoriju svog telefona memorijskom karticom i spremite aplikacije na karticu prema

zadanim postavkama.
Kvaliteta memorijske kartice može uvelike utjecati na rad telefona. Za najbolji rad telefona

upotrebljavajte brzu karticu poznatog proizvođača kapaciteta 4–128 GB. Dodatne informacije

o memorijskim karticama potražite u najčešćim pitanjima.
Memorijsku karticu ne podržavaju svi telefoni. Za dostupnost idite na www.microsoft.com/

mobile/support/wpfeatures.
Memorijska kartica prodaje se zasebno.
Odabir mjesta za pohranu novih aplikacija
1.
Dodirnite Pohrana.

2. Pod stavkom Nove će se aplikacije spremiti na sljedeće mjesto: odaberite želite li nove

aplikacije pohranjivati u memoriju telefona ili na memorijsku karticu.
Premještanje aplikacija na memorijsku karticu

Dodirnite Pohrana > Ovaj uređaj > Aplikacije i igre, dodirnite aplikaciju koje želite

premjestiti pa dodirnite Premjesti.
Aplikacije kasnije možete s memorijske kartice premjestiti natrag na telefon.
Vrsta memorijske kartice može utjecati na vrijeme potrebno za premještanje velikih datoteka

na karticu.