Microsoft Lumia 550 - Povezivanje sa Senzorom Wi-Fi veze

background image

Povezivanje sa Senzorom Wi-Fi veze
Lakše se povežite s javnim Wi-Fi hotspotima uz aplikaciju Senzor Wi-Fi veze.
Senzor Wi-Fi veze povezuje telefon s javnim Wi-Fi hotspotima i po potrebi prihvaća uvjete

upotrebe. Senzor Wi-Fi veze može i dijeliti vaše podatke za kontakt ako želite.
1. S vrha zaslona povucite prstom prema dolje, dodirnite i držite Wi-Fi pa dodirnite Senzor

Wi-Fi veze.

2. Za povezivanje s otvorenim hotspotovima prebacite Povežite se s predloženim otvorenim

pristupnim točkama na Uključeno .

3. Za povezivanje na mreže koje dijele vaši prijatelji prebacite poveži se s mrežama koje dijele

moji kontakti na Uključeno .