Microsoft Lumia 550 - Konfiguriranje telefona

background image

Konfiguriranje telefona

Maksimalno iskoristite značajke telefona od samoga početka.

Kada prvi put uključite telefon, telefon će vas provesti kroz postavljanje mrežnih veza, postavki

telefona i Microsoftova računa, i sve to u jednom navratu.
Microsoftov račun trebate za sigurnosno kopiranje i vraćanje podataka telefona, kupnju,

instalaciju i ažuriranje aplikacija te za pristup nekim Microsoftovim servisima kao što su:
• Xbox
• Groove i Filmovi i TV
• OneDrive
• Hotmail
• Outlook

© 2016 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

10

background image

Ako ste već stvorili račun za neku od Microsoftovih usluga, kao što je Xbox Live, Hotmail ili

Outlook, ti podaci za prijavu vrijede kao Microsoftov račun i možete se pomoću njih prijaviti.
Isto korisničko ime i lozinku možete upotrijebiti i na računalu i na telefonu.
1. Uključite telefon i slijedite upute prikazane na telefonu.

2. Kada vas se zatraži, stvorite Microsoftov račun ili se prijavite na postojeći.
Obavezno zapamtite vjerodajnice za Microsoftov račun koji ste dodali telefonu.

Savjet: Microsoftov račun možete stvoriti i kasnije. S vrha zaslona prevucite prema dolje

i dodirnite Sve postavke > Računi > Vaša e-pošta i računi > Prijavite se pomoću

Microsoftova računa.

Možete također stvoriti račun ili upravljati njime na stranici account.microsoft.com.
3. Unesite pojedinosti o računu.

4. Unesite telefonski broj ili alternativnu adresu e-pošte. Oni će se upotrijebiti za slanje

jednokratnog koda za provjeru te za zaštitu vaših podataka.

5. Kada se to od vas zatraži, unesite svoju adresu e-pošte ili posljednje 4 znamenke telefonskog

broja.

6. Kada dobijete kôd, upišite ga i bit ćete spremni izraditi sigurnosne kopije podataka te

upotrebljavati telefon.

Savjet: Ako se zaslon isključi, pritisnite tipku za uključivanje i povucite zaključani zaslon

prema gore.