Microsoft Lumia 550 - Prijenos sadržaja s telefona Symbian ili S40

background image

Prijenos sadržaja s telefona Symbian ili S40
Upotrijebite Nokia Suite za prijenos kontakata, kalendarskih unosa, glazbe i fotografija s

telefona Symbian ili S40 na telefon Lumia.
Provjerite imate li na računalu instaliran najnoviji Nokia Suite. Možete ga preuzeti sa stranice

www.microsoft.com/mobile/nokiasuite.
Trebate Microsoftov račun za prijavu na OneDrive.
1. Pomoću kompatibilnog USB kabela povežite telefon Symbian ili S40 s računalom.

2. Na računalu otvorite Nokia Suite.

3. Odaberite Kopiranje sadržaja na uređaj Nokia Lumia, prijavite se na Microsoftov račun i

slijedite upute prikazane na računalu. Sadržaj se kopira na OneDrive. Fotografije se kopiraju

u mapu Slike na servisu OneDrive, a kontakti i događaji kalendara na račun servisa

Outlook.com.

© 2016 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

20

background image

4. Za pristup fotografijama na telefonu Lumia dodirnite Fotografije. Za pristup drugim

fotografijama kao što je glazba, na početnom zaslonu dodirnite OneDrive. Kontakti i

kalendarski događaji sinkroniziraju se automatski.

Savjet: Vaš telefon Symbian ili S40 ne podržava Nokia Suite? Ili želite prijenos drugog

sadržaja kao što su videozapisi? Također možete spojiti telefon na računalo te povući i

ispustiti datoteke koje želite prenijeti na računalo. Ako imate aplikaciju OneDrive za

radnu površinu, povucite i ispustite datoteke izravno u mapu usluge OneDrive za

automatski prijenos.

© 2016 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

21