Microsoft Lumia 550 - Pranešimo siuntimas

background image

Pranešimo siuntimas
Naudodami tekstinius ir daugiaformačius pranešimus, galite greitai susisiekti su draugais ir

šeima.
1. Bakstelėkite Žinutės > .
Jei pradėję rašyti žinutę prieš ją išsiųsdami įjungsite kitą programą, galėsite toliau rašyti žinutę

vėliau. Dalyje Žinutės bakstelėkite juodraštį, kurį norite tęsti.
2. Jei norite įtraukti gavėją iš kontaktų sąrašo, bakstelėkite arba pradėkite rašyti vardą. Be

to, galite įvesti telefono numerį.

3. Bakstelėkite pranešimo lauką ir rašykite pranešimą.

Patarimas: Jei norite įtraukti veiduką, bakstelėkite .

4. Jei norite įtraukti priedą, pvz., nuotrauką, bakstelėkite , tada pasirinkite priedo tipą ir

priedą.

5. Jei norite išsiųsti pranešimą, bakstelėkite .
Jei nepavyksta išsiųsti multimedijos pranešimo, patikrinkite šiuos dalykus:

Ar pagal jūsų mobiliųjų paslaugų sutartį palaikomi multimedijos pranešimai.

Ar įjungtas mobiliųjų duomenų ryšys. Braukite žemyn nuo ekrano viršaus, bakstelėkite

Visi parametrai > Tinklas ir belaidis ryšys > Mobilusis ryšys ir SIM ir Duomenų

perdavimo ryšys perjunkite į Įjungta .

Tik suderinami prietaisai gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Skirtinguose

prietaisuose pranešimai gali atrodyti skirtingai.
Pranešimo persiuntimas

Bakstelėkite Žinutės. Bakstelėkite pokalbį, bakstelėkite ir palaikykite norimą persiųsti

žinutę, tada bakstelėkite persiųsti.
Prieš peradresuodami pranešimą, galite jį redaguoti arba įtraukti priedų ar juos pašalinti.
Kelių žinučių peradresavimas

Bakstelėkite Žinutės. Bakstelėkite pokalbį ir > pasirinkti pranešimus, bakstelėkite žymių

langelius, rodomus šalia žinučių, tada bakstelėkite , kad persiųstumėte žinutes.