Microsoft Lumia 550 - Jūsų saugumui

background image

Jūsų saugumui

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nesivadovauti jais gali būti pavojinga arba

prieštarauti vietiniams įstatymams ir taisyklėms.

IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSE ZONOSE
Išjunkite prietaisą, kai mobiliuoju telefonu naudotis neleidžiama arba kai jis gali sukelti

trikdžius ar pavojų, pvz., lėktuve, ligoninėse ar prie medicinos įrangos, degalų, cheminių

medžiagų arba sprogdinimo zonose. Laikykitės visų nurodymų draudžiamose zonose.

SAUGUMAS KELYJE YRA SVARBIAUSIAS
Nepažeiskite vietinių įstatymų. Jūsų rankos visada turi būti laisvos, kad važiuodami

galėtumėte valdyti transporto priemonę. Važiuodami pirmiausia turėtumėte pasirūpinti

saugumu.

TRIKDŽIAI
Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų

veikimui.
KVALIFIKUOTA TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.
BATERIJOS, KROVIKLIAI IR KITI PRIEDAI
Su šiuo prietaisu naudokite tik „Microsoft Mobile“ aprobuotas baterijas, kroviklius ir

kitus priedus. Trečiųjų šalių krovikliai, atitinkantys taikomus USB reikalavimus ir

prijungiami prie prietaiso USB jungties, gali būti suderinami. Nejunkite nesuderinamų

prietaisų.

NELEISKITE PRIETAISUI SUDRĖKTI
Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.
STIKLINĖS DALYS
Prietaiso ekranas pagamintas iš stiklo. Prietaisui nukritus ant kieto paviršiaus arba dėl

stipraus smūgio stiklas gali dužti. Sudužus stiklui, nelieskite prietaiso stiklinių dalių ir

nebandykite iš jo išimti sudužusio stiklo. Prietaisu vėl naudokitės tik kvalifikuotiems techninės

priežiūros darbuotojams pakeitus stiklą.

SAUGOKITE KLAUSĄ
Kad išvengtumėte galimo klausos pažeidimo, neklausykite garsiai sklindančio garso

ilgą laiką. Jei naudojate garsiakalbį, atsargiai laikykite prietaisą prie ausies.

© 2016 „Microsoft Mobile“. Visos teisės saugomos įstatymo.

5