Microsoft Lumia 550 - Darbas su „PowerPoint“

background image

Darbas su „PowerPoint“

Naudodami „PowerPoint“ užbaikite savo pateiktį tiesiog pakeliui į susitikimą.
Norint redaguoti failus, reikalingas „Microsoft“ abonementas.
Esamos pateikties redagavimas
1.
Bakstelėkite PowerPoint.

2. Bakstelėkite

Naršyti ir raskite „PowerPoint“ failą, kurį norite redaguoti.

© 2016 „Microsoft Mobile“. Visos teisės saugomos įstatymo.

111

background image

3. Norėdami naršyti skaidrėse, braukite į kairę arba į dešinę.

Patarimas: Norėdami rasti konkrečią skaidrę, bakstelėkite skaidrės miniatiūrą.

4. Jei norite įtraukti skaidrę, bakstelėkite .

Patarimas: Jei norite padidinti arba sumažinti vaizdą, išskėskite pirštus arba juos

suglauskite.

„PowerPoint“ jūsų failus įrašo automatiškai, todėl jums nebereikia to daryti. Savo failus galite

rasti OneDrive.

Patarimas: Jei dokumentą norite įrašyti savo telefone, bakstelėkite > Įrašyti,

pasirinkite failo vietą, bakstelėkite , užrašykite failo pavadinimą ir bakstelėkite .

Naujos pateikties kūrimas

Bakstelėkite PowerPoint > Naujas.
Šrifto keitimas arba ženklelių įtraukimas

Kai failas atidarytas, bakstelėkite > > Pagrindinis ir norimą parinktį.
Lentelės, paveikslėlio ar kito elemento įterpimas

Kai failas atidarytas, bakstelėkite > > Insert ir norimą parinktį.
Fono temos pasirinkimas

Kai failas atidarytas, bakstelėkite > > Dizainas ir pasirinkite temą.
Skaidrių išdėstymas

Bakstelėkite ir laikykite skaidrės, kurią norite perkelti, miniatiūrą ir vilkite ją į naują vietą.

Patarimas: Norėdami iškirpti, nukopijuoti, įklijuoti, dubliuoti, naikinti arba slėpti skaidrę,

kurioje esate, bakstelėkite paryškintą miniatiūrą ir pasirinkite, ką su ja norite daryti.

Pastabų įtraukimas į skaidrę

Bakstelėkite .
Pateikties peržiūra kaip skaidrių demonstravimo

Norėdami pradėti skaidrių demonstravimą, kai atidarytas failas, bakstelėkite . Jei reikia

daugiau skaidrių demonstravimo parinkčių, bakstelėkite > > Skaidrių

demonstravimas. Norėdami sustabdyti skaidrių demonstravimą, bakstelėkite ekrano viršuje

ir .

Patarimas: Norėdami išskirti tam tikras skaidrės dalis, bakstelėkite ir laikykite skaidrę.

Tada galėsite perkelti skaidrėje esantį raudoną tašką.