Microsoft Lumia 550 - Pradžios ekrano pritaikymas savo reikmėms

background image

Pradžios ekrano pritaikymas savo reikmėms
Suasmeninkite pradžios ekraną – pradžios ekrane pasirinkite fono nuotrauką ir prisekite

mėgstamas programėles. Naudojant sąveikiąsias plyteles galima peržiūrėti naujienų, orų

prognozės, finansų ir pan. naujinimus pradžios ekrane net neatidarant pačios programėlės.
Fono nuotraukos įtraukimas
1.
Braukite žemyn nuo ekrano viršaus ir bakstelėkite Visi parametrai >

Personalizavimas > Pradžia.

2. Perjunkite Fonas į Mano paveikslėliai ir bakstelėkite Naršyti.

3. Bakstelėkite nuotrauką, iškirpkite ją kaip norite ir bakstelėkite .

4. Perjunkite Pasirinkti stilių į Plytelės paveikslėlis arba Viso ekrano paveikslėlis.

Patarimas: Jei pakeitėte stiliaus parametrą į Viso ekrano paveikslėlis, galite keisti plytelių

permatomumą. Tiesiog vilkite slankiklį Plytelių skaidrumas.

Plytelės spalvos keitimas

Braukite žemyn nuo ekrano viršaus ir bakstelėkite Visi parametrai >

Personalizavimas > Spalvos bei spalvą.

© 2016 „Microsoft Mobile“. Visos teisės saugomos įstatymo.

35

background image

Patarimas: Jei telefone turite „Microsoft“ paskyrą, galite bendrinti spalvų schemą, foną

ir kitus parametrus visuose savo „Windows“ įrenginiuose. Braukite žemyn nuo ekrano

viršaus, bakstelėkite Visi parametrai > Abonementai > Sinchr. parametrus ir

perjunkite Sinchronizavimo parametrai į Įjungta . Tada perjunkite Tema į Įjungta

.

Plytelės perkėlimas

Bakstelėkite ir laikykite plytelę, nuvilkite ją į naują vietą, tada bakstelėkite ekraną.

Plytelės dydžio keitimas arba atsegimas

Jei norite keisti plytelės dydį, bakstelėkite ir laikykite plytelę, tada bakstelėkite rodyklės

piktogramą.
Plytelės gali būti mažos, vidutinės arba plačios. Kuo didesnė plytelė, tuo daugiau informacijos

joje galima pateikti.

© 2016 „Microsoft Mobile“. Visos teisės saugomos įstatymo.

36

background image

Jei norite atsegti plytelę, bakstelėkite ir laikykite plytelę, tada bakstelėkite . Plytelės yra

programėlių nuorodos. Jei atsegsite plytelę, programėlė nebus pašalinta iš telefono.
Plytelių grupavimas į aplankus

Bakstelėkite ir palaikykite plytelę, tada nuvilkite ją ant plytelės arba aplanko, į kurį norite

grupuoti. Norėdami iš aplanko atidaryti programėlę, bakstelėkite tą aplanką, tada bakstelėkite

norimą programėlę. Norėdami pakeisti aplanko pavadinimą, bakstelėkite ir palaikykite

pavadinimą, tada įveskite norimą pavadinimą. Norėdami pašalinti aplanką, atsekite jose

esančias plyteles.

Programos prisegimas

Braukite kairėn, jei norite nueiti į programų meniu, bakstelėkite ir palaikykite programą, tada

bakstelėkite Prisegti prie pradžios ekrano.

© 2016 „Microsoft Mobile“. Visos teisės saugomos įstatymo.

37

background image

Kontakto prisegimas

Bakstelėkite Žmonės, bakstelėkite ir laikykite kontaktą, tada bakstelėkite Prisegti prie

pradžios ekrano.
Jei prisegsite kontaktus, jų sklaidos kanalų naujinimai bus rodomi plytelėje, o jūs galėsite

skambinti jiems tiesiogiai iš pradžios ekrano.