Microsoft Lumia 550 - Ziņas lasīšana

background image

Ziņas lasīšana
Sākuma ekrānā varat redzēt, ka esat saņēmis ziņu.
Ziņas starp jums un kādu kontaktpersonu varat skatīt vienā sarakstē.Sarakstē var būt īsziņas

un multiziņas.

1. Pieskarieties Ziņapmaiņa.

2. Lai lasītu ziņu, pieskarieties sarakstei.

Padoms. Lai citi netīšām nepamanītu bloķēšanas ekrānā redzamos paziņojumus par

ziņām, pavelciet no ekrāna augšas uz leju un pieskarieties pie Visi iestatījumi >

Personalizēšana > Bloķēšanas ekrāns > Izvēlieties programmu detalizēta statusa

rādīšanai > nav.

Ja nevarat atvērt multiziņu, pārbaudiet tālāk norādīto.
• Jūsu mobilo pakalpojumu abonements atbalsta multiziņas.
• Jūsu datu savienojums ir ieslēgts.Pavelciet no ekrāna augšas uz leju, pieskarieties pie

Visi iestatījumi > Tīkls un bezvadu tīkls > Mobilie sakari un SIM karte un pārslēdziet

Datu savienojums uz Ieslēgts .

Varat nosūtīt īsziņas, kuru garums pārsniedz vienas ziņas rakstzīmju limitu. Garākas ziņas tiek

nosūtītas kā divas vai vairākas ziņas. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu

samaksu. Rakstzīmes ar diakritiskajām zīmēm, citas zīmes, kā arī dažu valodu iespējas aizņem

vairāk vietas, tādējādi tiek samazināts vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju limits.
Pielikuma saglabāšana

Pieskarieties pielikumam, piemēram, fotoattēlam, un pieskarieties pie .
Sarakstes dzēšana

Pieskarieties Ziņapmaiņa > , atlasiet sarunu, ko vēlaties dzēst, un pieskarieties .

© 2016 Microsoft Mobile. Visas tiesības aizsargātas.

73

background image

Atsevišķa ziņojuma dzēšana sarakstē

Pieskarieties sarunai, pieskarieties ziņojumam, ko vēlaties izdzēst, turiet to un pieskarieties pie

dzēst.
Visu ziņu izdzēšana tālrunī

Pieskarieties Ziņapmaiņa > > > Atlasīt visas > .