Microsoft Lumia 550 - Ziņojuma sūtīšana

background image

Ziņojuma sūtīšana
Izmantojot īsziņas un multiziņas, varat ātri sazināties ar draugiem un ģimeni.
1. Pieskarieties Ziņapmaiņa > .
Ja sākat rakstīt ziņojumu un pārslēdzaties uz citu programmu, pirms to nosūtāt, varat ziņojumu

turpināt vēlāk. Sadaļā Ziņapmaiņa pieskarieties pie melnraksta, kuru vēlaties turpināt.
2. Lai adresātu pievienotu no kontaktpersonu saraksta, pieskarieties vai sāciet rakstīt vārdu.

Varat arī ierakstīt tālruņa numuru.

3. Pieskarieties ziņas lodziņam un rakstiet ziņu.

Padoms. Lai pievienotu smaidiņu, pieskarieties .

4. Lai pievienotu pielikumu, piemēram, fotoattēlu, pieskarieties pie un atlasiet pielikuma

veidu un pielikumu.

5. Lai nosūtītu ziņu, pieskarieties .
Ja nevarat nosūtīt multiziņu, pārbaudiet tālāk norādīto.

Jūsu mobilo pakalpojumu abonements atbalsta multiziņas.

Jūsu datu savienojums ir ieslēgts. Pavelciet no ekrāna augšas uz leju, pieskarieties pie

Visi iestatījumi > Tīkls un bezvadu tīkls > Mobilie sakari un SIM karte un

pārslēdziet Datu savienojums uz Ieslēgts .

Tikai saderīgas ierīces var saņemt un parādīt multiziņas. Dažādās ierīcēs ziņas var izskatīties

dažādi.
Ziņas pārsūtīšana

Pieskarieties Ziņapmaiņa. Pieskarieties sarakstei, pieskarieties ziņojumam, ko vēlaties

pārsūtīt, turiet to un pieskarieties pie pārsūtīt.
Pirms ziņas pārsūtīšanas varat to rediģēt un pievienot vai noņemt tai pielikumus.
Multiziņu pārsūtīšana

Pieskarieties Ziņapmaiņa. Pieskarieties sarakstei un > atlasīt ziņas, pieskarieties izvēles

rūtiņām blakus ziņām un pie , lai pārsūtītu ziņojumus.

© 2016 Microsoft Mobile. Visas tiesības aizsargātas.

72