Microsoft Lumia 550 - Tālruņa uzlādēšana bezvadu režīmā

background image

Tālruņa uzlādēšana bezvadu režīmā
Ikreiz, kad tālrunis ir jāuzlādē, nav nepieciešams to savienot ar lādētāju — lādējiet bezvadu

režīmā. Vienkārši novietojiet tālruni uz bezvadu lādētāja, un uzlāde tiek sākta uzreiz.
Ne visi tālruņi atbalsta bezvadu uzlādi. Pieejamību skatiet vietnē www.microsoft.com/

mobile/support/wpfeatures.
Lai bezvadu lādēšana darbotos, var būt nepieciešams bezvadu lādēšanas pārsegs. Pārsegs var

būt iekļauts komplektācijā vai arī iegādājams atsevišķi. Izmantojiet tikai oriģinālos Lumia

bezvadu lādēšanas pārsegus, kas paredzēti jūsu tālrunim.
Bezvadu lādētāji tiek pārdoti atsevišķi.
Tālruņa un lādētāja uzlādes apgabaliem ir jāsaskaras, tāpēc pārliecinieties, ka tālruni uz

lādētāja esat uzlicis pareizi. Ne visi tālruņu modeļi ievietojas visos lādētājos.

Izmantojiet tikai tādus bezvadu lādētājus, kas ir saderīgi ar jūsu ierīci.
1. Pārliecinieties, vai bezvadu lādētājs ir iesprausts.

2. Ja jūsu tālrunim ir nepieciešams bezvadu uzlādes pārsegs, pārliecinieties, vai tas ir pareizi

pievienots tālrunim.

3. Novietojiet tālruni uz bezvadu lādētāja tā, lai lādēšanas apgabali saskaras.

4. Kad akumulators ir pilns, noņemiet tālruni no lādētāja.

Uzmanību! Pārliecinieties, vai starp lādētāju un ierīci nav citu objektu. Ierīces virsmai

lādēšanas apgabala tuvumā nepievienojiet nekādus priekšmetus, piem., uzlīmes.

Plašāku informāciju par bezvadu lādēšanu skatiet lādētāja lietotāja rokasgrāmatā.

© 2016 Microsoft Mobile. Visas tiesības aizsargātas.

9