Microsoft Lumia 550 - Ja tālrunis nereaģē

background image

Ja tālrunis nereaģē

Ja tālrunis vairs nedarbojas vai nereaģē kā ierasts, varat to ātri restartēt, lai atjaunotu tā

darbību.
Veiciet tālāk norādītās darbības.

1 taustiņa restartēšanas metode: Nospiediet un aptuveni 10 sekundes turiet nospiestu

ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu. Tālrunis tiek restartēts.

2 taustiņu restartēšanas metode: Vienlaikus nospiediet un aptuveni 10 sekundes turiet

skaļuma samazināšanas taustiņu un ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu. Tālrunis tiek

restartēts.

Ja neesat drošs, kura restartēšanas metode ir piemērota jūsu tālrunim, skatiet vietni

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Ja tālrunis bieži nereaģē uz komandu, atjauniniet tālruņa programmatūru vai atiestatiet tālruni.

Atiestatot tiek atjaunoti rūpnīcas iestatījumi un izdzēsts viss personiskais saturs, ieskaitot

nopirktās un lejupielādētas programmas. Pārvelciet no ekrāna augšas uz leju un pieskarieties

pie Visi iestatījumi > Sistēma > Par > Atiestatīt tālruni.
Ja problēma joprojām netiek novērsta, sazinieties ar tīkla pakalpojumus sniedzēju vai ražotāju,

lai uzzinātu par remonta iespējām. Pirms tālruņa nosūtīšanas remontam vienmēr dublējiet

datus, jo tālrunī esošie personiskie dati var tikt izdzēsti.

Padoms. Lai identificēšanas nolūkā skatītu tālruņa unikālo IMEI numuru, sastādiet

numuru *#06#. IMEI numuru var atrast arī tālruņa korpusā. Detalizētu informāciju skatiet

tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatas sadaļā Informācija par izstrādājumu un drošību.

© 2016 Microsoft Mobile. Visas tiesības aizsargātas.

134

background image

© 2016 Microsoft Mobile. Visas tiesības aizsargātas.

135