Microsoft Lumia 550 - Telpas Mana ģimene iestatīšana

background image

Telpas Mana ģimene iestatīšana
Lai liegtu bērniem iespēju lejupielādēt maksas vai vecumam ierobežotu saturu no Veikals,

iestatiet telpu Mana ģimene.

Xbox neatbalsta bērnu kontus dažās valstīs vai reģionos, kur ir pieejami Windows tālruņi.
Izmantojot Mana ģimene, varat:
• Neļaujiet bērnam izmantot noteiktas programmas un piekļūt noteiktām tīmekļa vietnēm
• Ierobežojiet stundas, kurās var izmantot tālruni
• Pārraugiet, ko un kad bērns dara ar savu tālruni
1. Atveriet account.microsoft.com/family un piesakieties savā Microsoft kontā.

2. Pievienojiet sava bērna kontu telpai Mana ģimene, nosūtot uzaicinājumu uz viņa e-pasta

adresi.
Lai mainītu iestatījumus sava bērna kontam, viņam jāapstiprina uzaicinājums.
3. Mainiet sava bērna konta iestatījumus.
Telpas Mana ģimene papildu iestatījumi pieejami vietnē account.microsoft.com/family.