Microsoft Lumia 550 - Tālruņa lietošana lidojuma režīmā

background image

Tālruņa lietošana lidojuma režīmā
Vietās, kur nevēlaties veikt vai saņemt zvanus, joprojām varat piekļūt savai mūzikai,

videoklipiem un bezsaistes spēlēm, ieslēdzot lidojuma režīmu.
Lidmašīnas režīmā tiek slēgti visi mobilā tīkla savienojumi un izslēgtas ierīces bezvadu

funkcijas. Ja to nodrošina jūsu ierīce, NFC maksājumu un kvīšu apmaksas funkcija ierīcē var

palikt aktivizēta. Ņemiet vērā norādījumus un drošības prasības, ko izdevusi, piemēram,

aviokompānija, un ievērojiet visus piemērojamos tiesību aktus un noteikumus. Vietās, kur tas

ir atļauts, varat izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu, lai, piemēram, pārlūkotu internetu vai

lidmašīnas režīmā ieslēgtu Bluetooth.
1. Pārvelciet no ekrāna augšas uz leju un pieskarieties pie Visi iestatījumi > Tīkls un

bezvadu tīkls > Lidmašīnas režīms.

2. Pārslēdziet Statuss uz Ieslēgts .