Microsoft Lumia 550 - Ekrāna tastatūras lietošana

background image

Ekrāna tastatūras lietošana
Rakstīšana ar ekrāna tastatūru ir ērta. Tastatūru varat lietot, turot tālruni portreta vai ainavas

režīmā. Ziņas varat rakstīt, pieskaroties burtiem vai pārvelkot no viena burta uz otru.
Pieskarieties tekstlodziņam.
1

Rakstzīmju taustiņi

2

Taustiņš Shift

3

Kursora kontrolleris

4

Cipara taustiņš un taustiņš sym

5

Smaidiņu taustiņš

6

Komata taustiņš

7

Atstarpes taustiņš

8

Taustiņš Enter

9

Atpakaļatkāpes taustiņš

Tastatūras izkārtojums dažādās programmās un valodās var atšķirties.
Pārvilkšana, lai rakstītu tekstu

Pārvelciet no vārda pirmā burta un zīmējiet ceļu no burta uz burtu. Pēc pēdējā burta paceliet

savu pirkstu. Lai turpinātu, pārvelciet, nepieskaroties atstarpes taustiņam. Tālrunis pievieno

atstarpes.
Netiek atbalstītas visas valodas.

© 2016 Microsoft Mobile. Visas tiesības aizsargātas.

47

background image

Pārslēgšanās starp lielajiem un mazajiem burtiem

Pieskarieties taustiņam Shift. Lai ieslēgtu burtslēga režīmu, divreiz pieskarieties taustiņam. Lai

atgrieztos parastajā režīmā, vēlreiz pieskarieties taustiņam Shift.
Cipara vai speciālās rakstzīmes ierakstīšana

Pieskarieties ciparu un simbolu taustiņam. Lai skatītu citus speciālo rakstzīmju taustiņus,

pieskarieties . Nospiežot dažus speciālo rakstzīmju taustiņus, var atvērt vairāk simbolu. Lai

skatītu vairāk simbolu, pieskarieties un turiet simbolu vai speciālo rakstzīmi.

Padoms. Lai ātri ierakstītu ciparu vai speciālo rakstzīmi, nospiediet un turiet ciparu un

simbolu taustiņu un bīdiet pirkstu līdz rakstzīmei, pēc tam paceliet pirkstu.

© 2016 Microsoft Mobile. Visas tiesības aizsargātas.

48

background image

Padoms. Lai teikuma beigās ievietotu punktu un sāktu jaunu teikumu, divreiz

pieskarieties atstarpes taustiņam.

Teksta kopēšana vai ielīmēšana

Pieskarieties vārdam, zīmējiet apļus pirms un pēc vārda, lai izceltu kopējamo sadaļu, un

atkarībā no programmas pieskarieties pie Kopēt vai . Lai ielīmētu tekstu, atkarībā no

lietojumprogrammas pieskarieties pie Ielīmēt vai .
Akcenta pievienošana rakstzīmei

Pieskarieties rakstzīmei un turiet to, pieskarieties uzsvaram vai diakritiskajai rakstzīmei, ja to

atbalsta tastatūra.
Rakstzīmes dzēšana

Pieskarieties atpakaļatkāpes taustiņam.
Pārslēgšanās starp rakstības valodām

Pārvelciet pa kreisi vai pa labi uz atstarpes joslas, līdz parādās valoda, kurā vēlaties rakstīt.

Padoms. Ja tastatūrai ir valodas taustiņš (atrodas starp skaitļu un simbolu un komata

taustiņu), pieskarieties tam.

Kursora pārvietošana ar kursoru un kontrolleri

Lai pārvietotu kursoru no vienas rakstzīmes vai rindiņas uz citu, pieskarieties kursora

kontrollerim, turiet to un velciet pirkstu vajadzīgajā virzienā.