Microsoft Lumia 550 - Atpakaļatkāpes, sākuma un meklēšanas taustiņi

background image

Atpakaļatkāpes, sākuma un meklēšanas taustiņi

Atpakaļatkāpes, sākuma un meklēšanas taustiņi palīdz naviģēt tālrunī.

• Lai skatītu, kādas programmas ir atvērtas, pieskarieties un turiet atpakaļatkāpes taustiņu

. Lai pārslēgtu citu programmu, pieskarieties vajadzīgajai programmai. Lai aizvērtu

programmu, pieskarieties pie programmas augšējā labajā stūrī.

• Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā, kurš bija atvērts, pieskarieties atpakaļatkāpes taustiņam

. Tālrunis atceras visas programmas un tīmekļa vietnes, kuras apmeklējāt kopš pēdējās

ekrāna bloķēšanas.

• Lai atvērtu sākuma ekrānu, pieskarieties sākšanas taustiņam . Programma, kuru bijāt

atvēris, paliek atvērta fonā.

• Ja tālrunim ir liels ekrāns, pieskarieties un turiet sākšanas taustiņu, lai darbības centru

tuvinātu īkšķim . Ekrāns automātiski atgriežas uz parasto skatu.

• Lai meklētu tīmeklī vai vienumus tālrunī, pieskarieties meklēšanas taustiņam .

© 2016 Microsoft Mobile. Visas tiesības aizsargātas.

17

background image

• Ja tālrunī ir pieejama programma Cortana, tad, lai vadītu tālruni ar balsi, pieskarieties un

turiet meklēšanas taustiņu , pasakot, kāda darbība ir jāveic. Vai, lai mainītu Cortana

iestatījumus vai izmantotu citas Cortana funkcijas, pieskarieties meklēšanas taustiņam

.

Programma Cortana nav pieejama visos reģionos un valodās. Informāciju par

atbalstītajiem reģioniem un valodām skatiet vietnē www.microsoft.com/mobile/

support/cortanaregions.

• Lai ieslēgtu vai izslēgtu šo taustiņu vibrāciju, sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju,

pieskarieties Visi iestatījumi > Papildiespējas > Pieskārieni, un ieslēdziet Vibrēt,

kad pieskaros navigācijas taustiņiem. vai izslēdziet . Mainot ienākošo zvanu

vibrācijas iestatījumu, tas neietekmē taustiņu vibrāciju.