Microsoft Lumia 550 - Skārienekrāna lietošana

background image

Skārienekrāna lietošana

Izpētiet tālruni, izmantojot pieskaršanos, pārvilkšanu un vilkšanu.

Svarīgi! Nesaskrāpējiet skārienekrānu. Strādājot ar skārienekrānu, neizmantojiet īstu

pildspalvu, zīmuli vai citu asu priekšmetu.

Lai atvērtu programmu vai kādu citu vienumu, pieskarieties šai programmai vai vienumam.
Pieskaršanās un turēšana, lai atvērtu papildu opcijas

Novietojiet pirkstu uz vienuma un turiet, līdz tiek atvērta izvēlne.

Pieskaršanās un turēšana, lai vilktu vienumu

Novietojiet pirkstu uz vienuma, turiet divas sekundes un pārvelciet pirkstu pār ekrānu.

© 2016 Microsoft Mobile. Visas tiesības aizsargātas.

15

background image

Pārvilkšana

Novietojiet pirkstu uz ekrāna un velciet to vajadzīgajā virzienā.
Piemēram, varat pārvilkt pa kreisi vai pa labi starp sākuma ekrānu un programmu izvēlni vai

starp dažādiem programmu skatiem.

Gara saraksta vai izvēlnes ritināšana

Ekrānā ātri pārvelciet ar pirkstu uz augšu vai uz leju un paceliet pirkstu no ekrāna. Lai apturētu

ritināšanu, pieskarieties ekrānam.

Tuvināšana vai tālināšana

Novietojiet 2 pirkstus uz vienuma, piemēram, kartes, fotoattēla vai tīmekļa lapas, un izvērsiet

vai sakļaujiet tos.

© 2016 Microsoft Mobile. Visas tiesības aizsargātas.

16

background image

Ekrāna orientācijas bloķēšana

Ekrāns griežas automātiski, kad pagriežat tālruni par 90 grādiem. Lai ekrānu bloķētu pašreizējā

orientācijā, pavelciet no sākuma ekrāna augšas uz leju, pieskarieties pie Visi iestatījumi >

Sistēma > Displejs un pārslēdziet Pagriešanas bloķēšana uz Ieslēgts .

Ekrāna rotācija var nedarboties visās programmās vai skatos.