Microsoft Lumia 550 - De stille modus van de telefoon inschakelen

background image

De stille modus van de telefoon inschakelen
Wanneer u de stille modus inschakelt, worden alle beltonen en signalen gedempt. Gebruik

deze functie bijvoorbeeld in de bioscoop of tijdens een vergadering.
1. Druk op een volumetoets aan de zijkant van uw telefoon om de volumestatusbalk weer te

geven en tik op .

2. Tik op om de stille modus in te schakelen.
Als u de stille modus inschakelt is dit niet van invloed op uw alarmsignalen. Als u wilt rusten,

moet u inkomende alarmsignalen uitschakelen of uw telefoon uitschakelen.
De stille modus heeft ook geen invloed op uw media en apps, dus u kunt bijvoorbeeld gewoon

naar muziek luisteren.

Tip: Wilt u de telefoon niet in de stille modus houden, maar kunt u nu niet

beantwoorden? Als u het geluid van een inkomende oproep wilt dempen, drukt u op de

toets Volume omlaag.

De stille modus uitschakelen

Druk op een volumetoets aan de zijkant van uw telefoon, tik op en stel op de

volumestatusbalk het gewenste volume in.

© 2016 Microsoft Mobile. Alle rechten voorbehouden.

42

background image

Het trillen uitschakelen

Als u niet wilt dat uw telefoon trilt, drukt u op een volumetoets aan de zijkant van uw telefoon

en tikt u op > Trillen ingeschakeld.