Microsoft Lumia 550 - Een website makkelijker te lezen maken

background image

Een website makkelijker te lezen maken
Kleine tekst op een website is soms moeilijk leesbaar. Gebruik uw browser in de mobiele stand

of desktopstand of schakel bij bepaalde webpagina's over naar de leesweergave en stel de

gewenste tekengrootte in.
Als u de browser zo wilt instellen dat deze altijd de modus gebruikt die u wilt, tikt u op

Microsoft Edge > > Instellingen en wijzigt u de instelling voor Websitevoorkeur.
Naar de leesweergeve schakelen

Tik op de adresbalk op . Tik op > Instellingen > Tekengrootte voor leesweergave om

de lettertypegrootte van de leesweergave in te stellen.

© 2016 Microsoft Mobile. Alle rechten voorbehouden.

99