Microsoft Lumia 550 - Zapisywanie informacji o lokalizacji w danych zdjęć i filmów

background image

Zapisywanie informacji o lokalizacji w danych zdjęć i filmów
Jeśli chcesz pamiętać dokładnie, gdzie zrobiono zdjęcie lub nagrano film, możesz ustawić w

telefonie automatyczne rejestrowanie lokalizacji.
1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij Wszystkie ustawienia > Prywatność >

Lokalizacja.

2. Upewnij się, że opcjaLokalizacja jest ustawiona na wartość Wł. oraz że aparat może

używać informacji o Twojej lokalizacji.
Informacje o lokalizacji można dodać do zdjęcia lub pliku wideo, jeżeli współrzędne tej

lokalizacji można określić przy użyciu sieci lub satelity. Po udostępnieniu zdjęcia lub pliku

wideo z dołączonymi informacjami o lokalizacji informacje te mogą być wyświetlane osobom

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

85

background image

oglądającym dane zdjęcie lub plik wideo. Oznaczanie geograficzne można wyłączyć w

ustawieniach telefonu.