Microsoft Lumia 550 - Wybór najlepszej ekspozycji przy użyciu bracketingu

background image

Wybór najlepszej ekspozycji przy użyciu bracketingu
W trudnych warunkach oświetleniowych możesz zastosować tryb bracketingu, aby zrobić na

raz kilka zdjęć z różnymi ustawieniami ekspozycji. Następnie możesz wybrać najlepsze z nich.
Podczas bracketingu ekspozycji aparat robi kilka zdjęć na raz i niektóre są jaśniejsze a inne

ciemniejsze. Dzięki temu masz większe szanse na zrobienie świetnego zdjęcia w trudnych

warunkach oświetleniowych. Możesz określić liczbę zdjęć w bracketingu oraz kroki wartości

ekspozycji między zdjęciami.
1. Dotknij Aparat > > Bracketing.

2. Aby wybrać liczbę zdjęć w bracketingu, dotknij Liczba zdjęć do zrobienia.

3. Aby wybrać wielkość kroków ekspozycji, dotknij Zakres ekspozycji.

4. Dotknij .

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

86

background image

Wszystkie kolejne zdjęcia będą robione w trybie bracketingu.
5. Aby robić zdjęcia, dotknij .
Aparat zrobi określoną liczbę zdjęć, które są zapisywane oddzielne w katalogu Zdjęcia.
Wyłączanie trybu bracketingu

Dotknij Aparat > > Bracketing > .