Microsoft Lumia 550 - Dla własnego bezpieczeństwa

background image

Dla własnego bezpieczeństwa

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu prostymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych

wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z lokalnie obowiązującymi przepisami.

PRZESTRZEGAJ NAKAZÓW WYŁĄCZANIA URZĄDZEŃ
Urządzenie należy wyłączyć tam, gdzie używanie telefonów komórkowych jest

niedozwolone bądź może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo, na przykład w

samolocie, w szpitalu, w pobliżu sprzętu medycznego, paliw, chemikaliów lub w miejscach, w

których odpalane są ładunki wybuchowe. Stosuj się do wszystkich instrukcji w obszarach o

ograniczonym dostępie.

NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM
Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie

zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze

bezpieczeństwo na drodze.

ZAKŁÓCENIA
Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei

mogą wpływać na jakość połączeń.
PROFESJONALNY SERWIS
Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.
BATERIE, ŁADOWARKI I INNE AKCESORIA
Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę

Microsoft Mobile do użytku z urządzeniem. Ładowarki innych firm zgodne z

odpowiednimi wymaganiami dotyczącymi USB, i które można podłączyć do portu USB w

urządzeniu, mogą także być kompatybilne. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

DBAJ O TO, BY URZĄDZENIE BYŁO SUCHE
To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.
CZĘŚCI SZKLANE
Ekran urządzenia zrobiony jest ze szkła. To szkło może się stłuc, jeśli urządzenie spadnie

na twardą powierzchnię lub gdy zostanie mocno uderzone. Jeśli to szkło się stłucze,

nie dotykaj szklanych części urządzenia i nie próbuj wyjmować odłamków szkła z urządzenia.

Nie używaj urządzenia, zanim wykwalifikowany pracownik serwisu nie wstawi nowego szkła.

CHROŃ SŁUCH
Nie słuchaj głośnej muzyki przez długi czas, aby uniknąć uszkodzenia słuchu. Zachowaj

ostrożność, trzymając urządzenie przy uchu, gdy głośnik jest włączony.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

5