Microsoft Lumia 550 - Rozwiązywanie problemów z połączeniem internetowym

background image

Rozwiązywanie problemów z połączeniem internetowym

Niedziałające połączenie internetowe
• Sprawdź połączenie danych komórkowych. Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij

Wszystkie ustawienia > Sieć i połączenia bezprzewodowe > Komórkowe i

SIM i sprawdź, czy opcja Transmisja danych jest ustawiona na wartość Wł. .

• Sprawdź połączenie Wi-Fi. Przesuń palcem od góry ekranu w dół, naciśnij i przytrzymaj

Wi-Fi, a następnie upewnij się, że opcja Sieci Wi-Fi jest ustawiona na wartość Wł. oraz

że masz połączenie z siecią.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

99

background image

• Upewnij się, że tryb oszczędzania baterii nie jest włączony. Przesuń palcem w dół od góry

ekranu, a następnie dotknij Wszystkie ustawienia > System > Oszczędzanie

baterii.

• Jeśli jesteś za granicą, sprawdź, czy masz włączony roaming. Przesuń palcem od góry

ekranu w dół, dotknij Wszystkie ustawienia > Sieć i połączenia

bezprzewodowe > Komórkowe i SIM i sprawdź, czy opcja Opcje roamingu danych jest

ustawiona na wartość korzystaj z roamingu. Łączenie się z Internetem podczas roamingu,

szczególnie za granicą, może znacznie zwiększyć koszty transmisji danych.

• Jeśli instalowane były nowe ustawienia z wiadomości SMS, odinstaluj je. Dotknij

Pamięć > To urządzenie > Aplikacje i gry oraz elementu nowych ustawień i

Odinstaluj.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

100