Microsoft Lumia 550 - Kopiowanie kontaktów z karty SIM

background image

Kopiowanie kontaktów z karty SIM
Jeśli masz kontakty zapisane na karcie SIM, możesz skopiować je do telefonu.
Upewnij się, że karta SIM znajduje się w telefonie.
1. Dotknij Kontakty.

2. Naciśnij > Ustawienia > Importuj z karty SIM.

Wskazówka: Jeżeli korzystasz z telefonu z dwiema kartami SIM, możesz wybrać kartę,

z której chcesz zaimportować kontakty. Dotknij SIM 1 lub SIM 2. Funkcja Dual SIM jest

obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na

stronie www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Jeśli masz wiele kont, dotknij nazwy konta, aby wybrać to, na które chcesz zaimportować swoje

kontakty. Kontem domyślnym jest Outlook.
3. Naciśnij dalej. Aby zaimportować wszystkie kontakty, dotknij importuj.

Wskazówka: Aby wybrać poszczególne kontakty, dotknij wyczyść i zaznacz żądane pola

wyboru.

Nie możesz zapisywać kontaktów na nowej karcie SIM. Kontakty są za to przechowywane na

Twoim koncie.