Microsoft Lumia 550 - Tworzenie, edytowanie i usuwanie grupy kontaktów

background image

Tworzenie, edytowanie i usuwanie grupy kontaktów
Po utworzeniu grup kontaktów można wysyłać wiadomości do kilku osób jednocześnie i

wyświetlać tylko aktualizacje z sieci społecznościowych dotyczące członków grupy. Możesz,

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

70

background image

na przykład, przypisać wszystkich członków swojej rodziny do jednej grupy i łatwo

kontaktować się z nimi, wysyłając jedną wiadomość.
1. Dotknij Kontakty > GRUPY > .

2. Wpisz nazwę grupy i dotknij .

3. Dotknij > Dodaj członka i kontaktu. Aby dodać kolejny kontakt, dotknij ponownie

Dodaj członka.

Wskazówka: Aby szybko dodać kilka kontaktów do grupy, dotknij oraz pól wyboru

obok nazw kontaktów.

4. Dotknij .
Dodawanie nowego kontaktu do grupy

Dotknij Kontakty > GRUPY. Dotknij grupy, a następnie dotknij > Dodaj członka i

kontaktu.
Usuwanie kontaktu z grupy

Dotknij Kontakty > GRUPY. Dotknij grupy i , a następnie dotknij kontaktu i Usuń z

grupy.
Zmiana nazwy grupy

Dotknij Kontakty > GRUPY. Dotknij kolejno grupy, oraz nazwy grupy. Wpisz nową

nazwę i dotknij .
Usuwanie grupy kontaktów

Dotknij Kontakty > GRUPY. Dotknij grupy i > Usuń.