Microsoft Lumia 550 - Udostępnianie kontaktu

background image

Udostępnianie kontaktu
Możesz łatwo udostępnić kontakt znajomym.
1. Dotknij Kontakty > KONTAKTY.

2. Dotknij kontaktu i > Udostępnij kontakt > .

3. Wybierz sposób udostępniania i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Wskazówka: Jeśli udostępnianie nie działa, spróbuj odinstalować aplikację Przekaż moje

dane.