Microsoft Lumia 550 - Przekazywanie połączeń pod inny numer telefonu

background image

Przekazywanie połączeń pod inny numer telefonu
Jeśli nie możesz odbierać połączeń przychodzących, możesz je przekierować na inny numer

telefonu.
Aby uzyskać informacje o dostępności tej funkcji, skontaktuj się z operatorem.
1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij Wszystkie ustawienia > Dodatki >

Usługi sieciowe.

2. Jeżeli masz telefon z dwiema kartami SIM, dotknij SIM 1 lub SIM 2. Funkcja Dual SIM jest

obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

3. Zmień ustawienia w obszarze Przekazywanie połączeń.
W niektórych telefonach można stosować różne ustawienia w zależności od sytuacji i np.

ustawić inne działanie, gdy nie możesz odebrać, i inne, gdy numer jest zajęty.

Wskazówka: Aby sprawdzić, czy przekazywanie połączeń jest aktywne, u góry ekranu

poszukaj ikony .
Wskazówka: Jeżeli korzystasz z telefonu z dwiema kartami SIM, możesz przekazywać

połączenia z jednej karty SIM do drugiej. W ten sposób, kiedy ktoś zadzwoni na numer

przypisany do jednej z kart w momencie, gdy rozmawiasz z numeru przypisanego do

drugiej karty SIM, możesz zarządzać połączeniami z obu kart, tak jak w przypadku

używania telefonu z jedną kartą SIM. Dotknij Wszystkie ustawienia > Dodatki >

Przejdź do ustawień Dwóch kart SIM > oraz odpowiedniej opcji.