Microsoft Lumia 550 - Wysyłanie wiadomości audio

background image

Wysyłanie wiadomości audio
Uczcij urodziny znajomego piosenką lub rozwesel kogoś swoim głosem — wyślij nagranie w

postaci wiadomości audio.
1. Dotknij Wiadomości > .

2. Podczas pisania wiadomości dotknij > notatka głosowa.

3. Nagraj wiadomość i dotknij .

4. Dotknij .

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

76