Microsoft Lumia 550 - Wysyłanie wiadomości

background image

Wysyłanie wiadomości
Wiadomości SMS i MMS pozwalają szybko skontaktować się ze znajomymi i rodziną.
1. Dotknij Wiadomości > .
Jeśli zaczniesz pisać wiadomość, a następnie przełączysz na inną aplikację przed jej wysłaniem,

możesz kontynuować później edycję wiadomości. W aplikacji Wiadomości dotknij wiadomości

roboczej, którą chcesz dokończyć.
2. Aby dodać adresata z listy kontaktów, dotknij , lub zacznij wpisywać nazwę. Możesz także

wprowadzić numer telefonu.

3. Dotknij pola wiadomości i wpisz jej treść.

Wskazówka: Aby dodać uśmieszek, dotknij .

4. Aby dodać załącznik, np. zdjęcie, dotknij i wybierz typ załącznika oraz załącznik.

5. Aby wysłać wiadomość, dotknij .
Jeśli nie możesz wysłać wiadomości multimedialnej, sprawdź, czy:

Twój abonament uwzględnia obsługę wiadomości multimedialnych.

Twoje połączenie danych zostało włączone. Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij

Wszystkie ustawienia > Sieć i połączenia bezprzewodowe > Komórkowe i

SIM i przełącz opcję Transmisja danych na Wł. .

Wiadomości MMS mogą odbierać i wyświetlać tylko urządzenia kompatybilne. W

poszczególnych urządzeniach wiadomości mogą wyglądać inaczej.
Przesyłanie wiadomości dalej

Dotknij Wiadomości. Dotknij rozmowy, dotknij wiadomości, którą chcesz przekazać, i ją

przytrzymaj, a następnie dotknij prześlij dalej.
Przed przesłaniem wiadomości dalej można ją edytować oraz dodać lub usunąć załączniki.
Przekazywanie wielu wiadomości

Dotknij Wiadomości. Dotknij konwersacji oraz > wybierz wiadomości, dotknij pól

wyboru widocznych obok wiadomości, a następnie dotknij , aby dodać odbiorcę.