Microsoft Lumia 550 - Metody ustalania pozycji

background image

Metody ustalania pozycji

Telefon wyświetla lokalizację na mapie w oparciu o satelitarny system nawigacji, sieć Wi-Fi lub

sieć komórkową (identyfikator telefonu komórkowego).
Dostępność, dokładność i kompletność informacji o lokalizacji może być ograniczona i zależy

na przykład od Twojej lokalizacji, otoczenia i źródeł zewnętrznych. Informacje o lokalizacji

mogą być niedostępne przykładowo wewnątrz budynków lub pod ziemią. Informacje o

prywatności dotyczące metod ustalania pozycji znajdują się w Zasadach ochrony prywatności

firmy Microsoft.
Usługa sieciowa Assisted GPS (A-GPS) i inne podobne ulepszenia systemu GPS i Glonass

pobierają informacje o lokalizacji za pośrednictwem sieci komórkowej i pomagają w obliczaniu

aktualnej lokalizacji.
Niektóre satelitarne systemy nawigacji mogą wymagać transferu niewielkiej ilości danych za

pośrednictwem sieci komórkowej. Jeśli chcesz uniknąć dodatkowych kosztów transmisji

danych, np. w czasie podróży, możesz wyłączyć mobilne połączenie do transmisji danych w

ustawieniach telefonu.
Funkcja ustalania pozycji przez połączenie Wi-Fi zwiększa dokładność tej czynności, gdy

sygnały satelitarne nie są dostępne, zwłaszcza w pomieszczeniach lub między wysokimi

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

93

background image

budynkami. Jeśli znajdujesz się w miejscu, gdzie nie wolno korzystać z sieci Wi-Fi, wyłącz

połączenie Wi-Fi w ustawieniach telefonu.

Uwaga: W niektórych krajach możliwość korzystania z sieci Wi-Fi może być ograniczona.

W UE, na przykład, można korzystać z sieci Wi-Fi w pomieszczeniach w zakresie

częstotliwości 5150–5350 MHz, natomiast w USA i Kanadzie w zakresie 5,15–5,25 GHz.

W celu uzyskania informacji na ten temat należy zwrócić się do lokalnych władz.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

94