Microsoft Lumia 550 - Łatwa obsługa telefonu

background image

Łatwa obsługa telefonu
Powiększ czcionki, aby ekran był bardziej czytelny. Możesz również podłączyć do telefonu

aparat telegraficzny (TTY/TDD).
Zmiana rozmiaru czcionki
1.
Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij Wszystkie ustawienia > Ułatwienia

dostępu.

2. Dotknij Więcej opcji i przeciągnij suwak Skalowanie tekstu.
Włączanie wysokiego kontrastu

Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij Wszystkie ustawienia > Ułatwienia

dostępu > Wysoki kontrast i przełącz opcję Duży kontrast na wartość Wł. .
Korzystanie z lupy

Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij Wszystkie ustawienia > Ułatwienia

dostępu > Lupa i przełącz opcję Powiększenie na wartość Wł. . Aby powiększyć ekran,

dwukrotnie dotknij go dwoma palcami. Podczas korzystania z lupy przesuwaj dwoma palcami

wokół ekranu. Aby zatrzymać przybliżanie, dwukrotnie dotknij ekranu dwoma palcami.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

43

background image

Korzystanie z telefonu za pomocą aparatu telegraficznego (TTY/TDD)

Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij Wszystkie ustawienia > Ułatwienia

dostępu > Więcej opcji i przełącz opcję Tryb TTY na wartość Pełny.
Dostępne tryby TTY/TDD mogą się różnić w zależności od usługodawcy sieciowego.