Microsoft Lumia 550 - Zarządzanie kartami SIM

background image

Zarządzanie kartami SIM
Chcesz oddzielić sprawy służbowe od czasu wolnego? A może masz tańsze połączenia na

jednej z kart SIM? Możesz wybrać kartę SIM, z której będziesz korzystać.
Funkcja Dual SIM jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można

znaleźć na stronie www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Wybieranie karty SIM do obsługi połączeń danych
1.
Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij Wszystkie ustawienia > Sieć i

połączenia bezprzewodowe > Komórkowe i SIM.

2. W obszarze Użyj tej karty SIM na potrzeby danych komórkowych dotknij wybranej karty

SIM.
Zmiana nazwy karty SIM

Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij Wszystkie ustawienia > Sieć i

połączenia bezprzewodowe > Komórkowe i SIM. Dotknij Ustawienia karty SIM 1 lub

Ustawienia karty SIM 2, a następnie w obszarze Nazwa karty SIM wpisz odpowiednią nazwę.
Wyłączanie karty SIM

Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij Wszystkie ustawienia > Sieć i połączenia

bezprzewodowe > Komórkowe i SIM, a następnie wyłącz odpowiednią kartę SIM .
Łączenie kafelków kart SIM na ekranie startowym

Aby połączyć na ekranie startowym kafelki rozmów i wiadomości obu kart SIM w jeden kafelek,

dotknij żądanego kafelka, a następnie dotknij > Połącz kafelki.