Microsoft Lumia 550 - Oszczędzaj na kosztach roamingu transmisji danych

background image

Oszczędzaj na kosztach roamingu transmisji danych

Aby obniżyć opłaty za roaming transmisji danych i rachunki telefoniczne, zmień ustawienia

danych mobilnych. Aby korzystać z optymalnej metody połączenia, zmień ustawienia sieci Wi-

Fi, danych komórkowych i pobierania poczty e-mail.
Roaming transmisji danych oznacza, że telefon odbiera dane za pośrednictwem sieci

nienależącej do Twojego usługodawcy sieciowego i nieobsługiwanej przez niego. Łączenie się

z Internetem podczas roamingu, szczególnie za granicą, może znacznie zwiększyć koszty

transmisji danych.

Korzystanie z połączenia Wi-Fi jest na ogół szybsze i tańsze niż korzystanie z mobilnego

połączenia do transmisji danych. Jeżeli dostępne są połączenie Wi-Fi oraz mobilne połączenie

do transmisji danych, telefon wykorzysta połączenie Wi-Fi.
Łączenie się z siecią Wi-Fi
1.
Przesuń palcem od góry ekranu w dół, a następnie naciśnij i przytrzymaj Wi-Fi.

2. Upewnij się, że opcja Sieci Wi-Fi ma wartość Wł. .

3. Wybierz połączenie, z którego chcesz korzystać.
Zamykanie połączenia danych komórkowych

Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij Wszystkie ustawienia > Sieć i połączenia

bezprzewodowe > Komórkowe i SIM i przełącz opcję Transmisja danych na Wył. .

Wskazówka: Aby monitorować zużycie danych, dotknij Wszystkie ustawienia >

Sieć i połączenia bezprzewodowe > Zużycie danych.

Zatrzymywanie roamingu transmisji danych

Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij Wszystkie ustawienia > Sieć i połączenia

bezprzewodowe > Komórkowe i SIM, a następnie w obszarze karty SIM używanej na

potrzeby danych komórkowych przełącz opcję Opcje roamingu danych na wartość nie

korzystaj z roamingu.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

47

background image

Rzadsze pobieranie poczty

Aby ustawić w telefonie rzadsze sprawdzanie, czy nadeszły nowe wiadomości e-mail, lub

wybrać opcję sprawdzania tylko na żądanie, dotknij Poczta programu Outlook > >

Konta. Wybierz konto, dotknij Zmień ustawienia synchronizacji skrzynki pocztowej i

wybierz częstotliwość synchronizacji. Jeśli masz kilka kont e-mail, zmień to ustawienie dla

wszystkich swoich kont.