Microsoft Lumia 550 - Personalizowanie ekranu blokady

background image

Personalizowanie ekranu blokady
Zmień ekran blokady na dowolny. Możesz na przykład umieścić w tle swoje ulubione zdjęcie.

Dodawanie zdjęcia w tle

Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij Wszystkie ustawienia >

Personalizacja > Ekran blokady. Przełącz Tło na opcję Mój obraz i dotknij pola

Przeglądaj. Wybierz zdjęcie, dostosuj je do swoich potrzeb i dotknij .
Zmiana zdjęcia tła

Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij Wszystkie ustawienia >

Personalizacja > Ekran blokady. Naciśnij opcję Przeglądaj, wybierz zdjęcie, dostosuj je do

swoich potrzeb i naciśnij .

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

39

background image

Wskazówka: Możesz również wybrać aplikację, która będzie pokazywać informacje na

ekranie blokady lub odtwarzać zdjęcia w losowej kolejności z usługi Bing. Zmień

ustawienia funkcji Tło na dowolne.

Wybór aplikacji wyświetlających powiadomienia na ekranie blokady

Możesz zdecydować, które powiadomienia aplikacji, np. nieodebrane połączenia lub nowe

wiadomości, chcesz widzieć na ekranie blokady. Aby wybrać aplikację, która będzie wyświetlać

szczegółowy stan na ekranie blokady, przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij

Wszystkie ustawienia > Personalizacja > Ekran blokady i w obszarze Wybierz aplikację

do wyświetlenia szczegółowego stanu wybierz stosowną aplikację. Aby wybrać aplikację,

która będzie wyświetlać krótki stan na ekranie blokady, w obszarze Wybierz aplikacje do

wyświetlenia krótkiego stanu dotknij jednej z ikon symbolu zastępczego i wybierz aplikację.

Przykład: Jeśli wybierzesz szczegółowy stan dla aplikacji Wiadomości, na ekranie

blokady będzie można odczytać nowe wiadomości i ich szczegóły. Jeśli wybierzesz krótki

stan, powiadomienie na ekranie blokady wyświetli tylko liczbę nieprzeczytanych

wiadomości.

Wyświetlanie wykonawcy podczas odtwarzania muzyki

Naciśnij klawisz głośności z boku telefonu.