Microsoft Lumia 550 - Wyświetlanie pobieranych elementów i aktualizacji

background image

Wyświetlanie pobieranych elementów i aktualizacji
Możesz wyświetlać wszystkie elementy pobierane na telefon i sprawdzać dostępność

najnowszych aktualizacji zawierających ważne poprawki błędów i nowe funkcje do Twoich

aplikacji. Podczas pobierania elementu możesz kontynuować przeglądanie usługi Sklep i

innych materiałów, a także dodawać elementy do pobrania.
Aby wyświetlić stan pobierania, w widoku głównym aplikacji Sklep dotknij > Materiały do

pobrania i aktualizacje.

Wskazówka: Jeśli musisz, na przykład, tymczasowo zamknąć połączenie internetowe,

możesz wstrzymać pobieranie. Aby wstrzymać pobieranie konkretnego elementu,

dotknij . Aby je wznowić, dotknij . Jeśli pobieranie nie powiedzie się, możesz

ponownie pobrać dany element.

Sprawdzanie aktualizacji

Aby sprawdzić, czy są dostępne aktualizacje Twoich aplikacji, w widoku głównym aplikacji

Sklep dotknij > Materiały do pobrania i aktualizacje > Sprawdź aktualizacje. Aby

zainstalować dostępne aktualizacje, dotknij Aktualizuj wszystko.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

61