Microsoft Lumia 550 - Przełączanie widoków kalendarza

background image

Przełączanie widoków kalendarza
Szybko wyświetl plan na dany dzień lub miesiąc — przeglądaj kalendarz, korzystając z różnych

widoków.
1. Dotknij Kalendarz programu Outlook > .

2. Aby wyświetlić swój plan na dany dzień w ujęciu godzinowym, dotknij .

3. Aby wyświetlić swój plan na cały tydzień, dotknij .

4. Aby wyświetlać tylko daty ze zdarzeniami, dotknij .

5. Aby wrócić do dzisiejszego dnia, dotknij .
Włączanie i wyłączanie numerów tygodni

Dotknij Kalendarz programu Outlook > > Ustawienia > Ustawienia kalendarza,

a następnie dotknij , aby otworzyć menu numerów tygodni, i dotknij odpowiedniej opcji.