Microsoft Lumia 550 - Śledzenie codziennej aktywności

background image

Śledzenie codziennej aktywności
Czujnik danych w ruchu umieszczony w telefonie umożliwia śledzenie Twojej codziennej

aktywności, np. odwiedzanych miejsc lub liczby kroków, które robisz w ciągu dnia.
Do monitorowania swojej codziennej aktywności użyj aplikacji Microsoft Health lub pobierz

inną aplikację fitness z usługi Sklep i zezwól jej na używanie danych śledzenia ruchu

telefonu. Dane ruchu nie są obsługiwane we wszystkich telefonach. Informacje o dostępności

można znaleźć na stronie www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
1. Aby zezwolić aplikacjom, np. aplikacjom fitness, na dostęp do danych dotyczących

lokalizacji i przyspieszeniomierza, przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij Wszystkie

ustawienia > Dodatki > Dane o ruchu Lumia.

2. Przełącz opcję Odwiedzone miejsca na Wł. .
Telefon będzie teraz gromadził dane na temat Twoich odwiedzanych miejsc i pokonywanych

tras.
Niektóre aplikacje i usługi mogą nie być dostępne we wszystkich krajach i regionach lub mogą

być niedostępne w Twoim języku.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

110