Microsoft Lumia 550 - Pobieranie nowej gry

background image

Pobieranie nowej gry
Aby pobrać i zainstalować nowe gry w telefonie, przejdź do witryny Sklep.
1. Dotknij Sklep > > Gry.

2. Przejrzyj ofertę, a następnie dotknij gry, którą chcesz pobrać.

3. Jeśli gra ma cenę, dotknij jej, a jeśli dostępne jest bezpłatne demo gry, dotknij Bezpłatne

demo, aby wypróbować ją bezpłatnie przez określony czas. Jeśli dany element jest bezpłatny,

dotknij Bezpłatne.

Wskazówka: Aby odinstalować grę, na ekranie startowym przesuń palcem w lewo do

menu aplikacji, dotknij gry i ją przytrzymaj, a następnie dotknij Odinstaluj.

Dostępność metod płatności zależy od kraju zamieszkania oraz usługodawcy sieciowego.
Wybór materiałów dozwolonych do pobierania dla dzieci

Jeśli Twoje dziecko korzysta z telefonu z systemem Windows Phone 8.1 lub Windows 10

Mobile, możesz zarządzać pobieranymi grami i aplikacjami oraz ustawieniami w witrynie Moja

rodzina. Aby skonfigurować usługę Moja rodzina, otwórz stronę account.microsoft.com/

family, zaloguj się na konto Microsoft i dodaj do usługi Moja rodzina konto swojego dziecka,

wysyłając zaproszenie na jego adres e-mail. Po zaakceptowaniu zaproszenia przez dziecko

będzie można zmienić ustawienia na jego koncie.

Na stronie Moja rodzina możesz dodać do rodziny kolejnego rodzica. Oboje rodzice mogą

zarządzać ustawieniami dziecka, ale nie mogą zmieniać ustawień sobie nawzajem.
Możesz wybrać, które kategorie gier będą widoczne dla dziecka, a także gry i materiały

dostępne dla niego do pobrania. Zaloguj się na konto Moja rodzina i zmień ustawienia konta

swojego dziecka. Możesz także zablokować dziecku możliwość pobierania jakichkolwiek gier

i aplikacji.
Jeśli Twoje dziecko ma 12 lat lub mniej, konieczne może być podanie danych ważnej karty

kredytowej w celu potwierdzenia, że jesteś rodzicem. Twoja karta nie zostanie obciążona

żadnymi opłatami ani nie zapiszemy jej numeru. Wiek określający pełnoletność różni się w

zależności od kraju i regionu.
Aby uzyskać dostęp do dodatkowych ustawień konta Moja rodzina, przejdź do

account.microsoft.com/family.
W niektórych językach funkcja ta jest niedostępna. Aby dowiedzieć się więcej o funkcjach i

dostępności usługi, otwórz instrukcje dotyczące telefonów z systemem Windows na stronie

support.microsoft.com.
Dostępność aplikacji i gier może zależeć od wieku dziecka.
Usługa Xbox nie obsługuje kont dzieci w niektórych krajach lub regionach, w których dostępne

są telefony z systemem Windows.