Microsoft Lumia 550 - Sterowanie Xbox One za pomocą telefonu

background image

Sterowanie Xbox One za pomocą telefonu
Steruj konsolą Xbox One za pomocą telefonu dzięki aplikacji Xbox SmartGlass.
Jeśli w Twoim telefonie nie ma aplikacji Xbox SmartGlass, możesz ją pobrać z witryny

www.microsoft.com.
Upewnij się, że zalogowano się do tego samego konta Microsoft lub Xbox Live jednocześnie

na telefonie i konsoli. Możesz podłączyć urządzenie do kompatybilnej konsoli Xbox One za

pomocą sieci Wi-Fi lub połączenia danych mobilnych.
Podłączanie do konsoli Xbox One
1.
Dotknij Xbox SmartGlass.

2. Dotknij i wybierz konsolę, do której chcesz podłączyć urządzenie.

Wskazówka: Jeśli nie możesz znaleźć konsoli na liście, wpisz adres IP konsoli i dotknij

Połącz. Upewnij się, że w ustawieniach konsoli Xbox umożliwiono połączenie konsoli z

urządzeniem SmartGlass.
Wskazówka: Jeśli chcesz oglądać programy telewizyjne, dotknij Cable/TV, aby móc

używać telefonu jako pilota.

Granie w grę

Dotknij Xbox SmartGlass, dotknij gry oraz Odtwórz w Xbox One i używaj telefonu jako

urządzenia sterującego.
Zmiana ustawień Xbox One SmartGlass

Dotknij Xbox SmartGlass > . Możesz między innymi przeglądać swój profil, szukać

znajomych, sprawdzać wyniki gier i przeglądać wiadomości otrzymane od znajomych graczy.
Wyszukiwanie gier i aplikacji

Dotknij Xbox SmartGlass > .

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

108