Microsoft Lumia 550 - Odtwarzanie wideo

background image

Odtwarzanie wideo
Zabieraj ze sobą ulubione pliki multimedialne — możesz oglądać filmy, gdziekolwiek jesteś.
1. Dotknij Filmy i telewizja > > Filmy.

2. Dotknij filmu wideo, który chcesz odtworzyć.
Wstrzymywanie i wznawianie odtwarzania

Dotknij lub .
Przewijanie do przodu lub do tyłu

Przeciągnij suwak w lewo lub w prawo.
Oglądanie filmu w trybie pełnoekranowym

Dotknij . Jeśli film ma inny współczynnik proporcji niż ekran telefonu, zostanie przycięty w

celu dopasowania do ekranu.
Ukrywanie paska nawigacyjnego podczas odtwarzania

Jeśli telefon obsługuje możliwość ukrywania paska nawigacyjnego, aby go ukryć i poszerzyć

film, dotknij . Aby ponownie wyświetlić pasek nawigacyjny, dotknij . Opcja ukrywania

paska nawigacyjnego nie jest dostępna w niektórych telefonach. Informacje o dostępności

można znaleźć na stronie www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Ponowne odtwarzanie filmu

Naciśnij .
Oglądanie większej liczby filmów

Możesz także kupować lub wypożyczać filmy i programy telewizyjne bezpośrednio w telefonie.

Dotknij Sklep > Filmy i telewizja i przejdź do filmu, który chcesz obejrzeć.
Wypożyczony film możesz obejrzeć tylko w ramach wyznaczonego okresu.