Microsoft Lumia 550 - Poznaj kafelki, aplikacje i ustawienia

background image

Poznaj kafelki, aplikacje i ustawienia

Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w dwóch widokach: na ekranie startowym i w menu

aplikacji. Do ekranu startowego możesz przypiąć skróty do ulubionych aplikacji i najczęściej

używanych kontaktów, a wszystkie zainstalowane aplikacje z łatwością znajdziesz w menu

aplikacji.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

12

background image

Ekran startowy zawiera kafelki, które są skrótami m.in. do aplikacji, kontaktów i zakładek

przeglądarki. Niektóre kafelki mogą wyświetlać powiadomienia i aktualizacje, np. o

nieodebranych połączeniach, otrzymanych SMS-ach, MMS-ach i najświeższych

wiadomościach.

1

1. Aby zobaczyć wszystkie aplikacje dostępne w telefonie, po prostu przesuń palcem w lewo

na ekranie startowym. Aby wrócić do ekranu głównego, przesuń palcem w prawo.

Wskazówka: Aby wrócić do ekranu startowego z jakiegokolwiek widoku, dotknij

klawisza Start .

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

13

background image

W menu aplikacji znajdują się wszystkie zainstalowane aplikacje w porządku alfabetycznym.

Wszystkie zainstalowane aplikacje są widoczne na tej liście. Aby wyszukać aplikację w menu

aplikacji, dotknij paska wyszukiwania u góry ekranu lub dotknij odpowiedniej litery.

Ostatnio zainstalowane aplikacje są wyświetlane u góry menu aplikacji.
2. Aby dodać skrót do aplikacji na ekranie startowym, w menu aplikacji dotknij wybranej

pozycji i ją przytrzymaj, a następnie dotknij Przypnij do ekranu startowego.
Szybkie sprawdzanie powiadomień i zmienianie ustawień

Przesuń palcem od góry ekranu do dołu.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

14

background image

W centrum działania możesz szybko zobaczyć powiadomienia, np. o nieodebranych

połączeniach, nieprzeczytanych wiadomościach e-mail, a także otworzyć aparat i uzyskać

dostęp do wszystkich ustawień telefonu.