Microsoft Lumia 550 - Ustawianie ekranu startowego z wybranymi aplikacjami

background image

Ustawianie ekranu startowego z wybranymi aplikacjami
Umożliwiaj Twoim przyjaciołom i rodzinie korzystanie z wybranych aplikacji na Twoim

telefonie bez udostępniania ekranu startowego.
Jeśli nie chcesz, aby inne osoby miały dostęp do Twojego ekranu startowego, ustaw kod PIN

do logowania w telefonie.
Po ustawieniu w telefonie kodu PIN do logowania możesz skonfigurować funkcję Windows

Hello Beta, która będzie rozpoznawała Twoje oczy. Kod PIN nie będzie potrzebny do

logowania. W obszarze Windows Hello (Beta) dotknij Konfiguruj, a następnie wykonaj

instrukcje wyświetlane na ekranie telefonu. Funkcja Windows Hello nie jest obsługiwana przez

wszystkie telefony. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie www.microsoft.com/

mobile/support/wpfeatures.
1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij Wszystkie ustawienia > Konta >

Kącik z aplikacjami.

2. Dotknij Aplikacje, wybierz aplikacje, które chcesz udostępnić innym i dotknij .
Możesz zadecydować, czy chcesz dać innym dostęp do centrum działań lub ustawień,

pozwolić im na używanie klawiszy lub edytowanie kafelków. Aby zezwolić im na dostęp do

Twojego centrum akcji lub ustawień, włącz Centrum akcji . Aby zezwolić innym osobom na

używanie określonych klawiszy, np. klawisza aparatu, lub modyfikowanie kafelków na ekranie

startowym, dotknij zaawansowane i wybierz czynności, na które zezwalasz.
3. Aby wyjść z ustawień i otworzyć Kącik z aplikacjami, dotknij . Instalowanie aplikacji może

potrwać.

Wskazówka: Ustawienia aplikacji Kącik z aplikacjami możesz przypiąć do ekranu

głównego, aby móc je szybko otwierać. Przesuń palcem od góry do dołu ekranu i dotknij

Wszystkie ustawienia > Konta > Kącik z aplikacjami > .

Przechodzenie do własnego ekranu startowego

W aplikacji Kącik z aplikacjami naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania, a następnie przesuń

palcem w prawo.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

134