Microsoft Lumia 550 - Gestionarea fișierelor de pe telefon

background image

Gestionarea fișierelor de pe telefon
Cu aplicația Explorer, puteți să verificați simplu fișierele de pe telefon, să le organizați în foldere

sau să le ștergeți pe cele de care nu mai aveți nevoie. Puteți gestiona fișierele atât din memoria

telefonului, cât și de pe cardul de stocare.
Cardul de stocare nu este acceptat de toate telefoanele. Pentru disponibilitate, accesați

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. Atingeți Explorer.

2. Atingeți Acest dispozitiv și navigați la folderul dorit.

3. Pentru a căuta folderul accesat în prezent, atingeți .

4. Pentru a schimba modul în care sunt aranjate fișierele și folderele, atingeți metoda de

sortare curentă (Name, Size sau Date), apoi selectați o metodă nouă.

5. Pentru a accesa rapid un folder anterior, atingeți folderul dorit din calea fișierului din partea

de sus a ecranului.

© 2016 Microsoft Mobile. Toate drepturile rezervate.

125

background image

Crearea unui folder nou

Atingeți și scrieți un nume.
Mutarea sau copierea unui fișier sau a unui folder în altă locație

Atingeți continuu fișierul sau folderul dorit, apoi selectați ce doriți să faceți cu acesta.

Indicație: Pentru a muta sau copia mai multe fișiere sau foldere în același timp, atingeți

, selectați fișierele sau folderele dorite, apoi atingeți pentru a le muta sau pentru

a le copia.

Partajarea unui fișier sau a unui folder

Atingeți , selectați ce doriți să partajați, atingeți , apoi selectați modul în care doriți să

partajați.
Ștergerea unui fișier sau a unui folder

Atingeți , selectați ce doriți să ștergeți, apoi atingeți .