Microsoft Lumia 550 - Înregistrarea video

background image

Înregistrarea video
Telefonul vă permite atât să fotografiați, cât și să capturați momentele speciale ca înregistrări

video.
1. Atingeți Cameră foto.

2. Pentru a comuta de la fotografiere la modul de înregistrare video, atingeți .

3. Pentru a mări sau a micșora imaginea, depărtați sau apropiați degetele. Funcția zoom a

camerei foto nu este acceptată de toate telefoanele. Pentru disponibilitate, accesați

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

4. Pentru a porni înregistrarea, atingeți . Cronometrul pornește.

5. Pentru a opri înregistrarea, atingeți . Cronometrul se oprește.
Pentru a vizualiza înregistrarea video pe care tocmai ați realizat-o, atingeți miniatura rotundă

din colțul ecranului. Înregistrarea video este salvată în Fotografii.