Microsoft Lumia 550 - Modificarea setărilor ecranului Verificare rapidă

background image

Modificarea setărilor ecranului Verificare rapidă
Cu ecranul Verificare rapidă, puteți verifica simplu ora și alt conținut, chiar când ecranul este

în așteptare.
Anumite setări ale ecranului Verificare rapidă nu sunt acceptate de toate telefoanele.
1. Trageți cu degetul în jos din partea de sus a ecranului, apoi atingeți Toate setările >

Suplimentar > Ecran Verificare rapidă.

2. Comutați Mod pe Activat mereu.
Adăugarea unei fotografii de fundal pe ecranul Verificare rapidă

Dacă ați setat o fotografie de fundal pe ecranul de blocare, o puteți seta să apară și pe ecranul

Verificare rapidă. Trageți cu degetul în jos din partea de sus a ecranului, atingeți Toate

setările > Suplimentar > Ecran Verificare rapidă, apoi comutați Fotografie de fundal

pe .
Activarea modului nocturn

Trageți cu degetul în jos din partea de sus a ecranului, atingeți Toate setările >

Suplimentar > Ecran Verificare rapidă, apoi schimbați setarea pentru Mod noapte după

dorință. Mai întâi, selectați culoarea pentru textul din ecranul Verificare rapidă sau ascundeți

complet ecranul respectiv pentru o anumită perioadă de timp. Apoi setați ora la care doriți să

se activeze modul nocturn.

© 2016 Microsoft Mobile. Toate drepturile rezervate.

40