Microsoft Lumia 550 - Personalizarea ecranului de start

background image

Personalizarea ecranului de start
Personalizați-vă ecranul de Start: alegeți fotografia de fundal și fixați pe ecranul de Start

aplicațiile preferate și mai multe. Cu ajutorul dalelor dinamice, puteți vedea imediat pe ecranul

de Start actualizări ale știrilor, informații meteo, financiare și mai multe, fără a deschide

aplicația.
Adăugarea unei fotografii de fundal
1.
Trageți cu degetul în jos din partea de sus a ecranului, apoi atingeți Toate setările >

Personalizare > Start.

2. Comutați Fundal pe Imaginile mele, apoi atingeți Navigare.

3. Atingeți o fotografie, decupați-o după cum doriți, apoi atingeți .

4. Comutați Alegeți stilul pe Imagine dală sau pe Imagine pe ecran întreg.

Indicație: Dacă ați schimbat setarea stilului la Imagine pe ecran întreg, puteți schimba

transparența dalelor. Deplasați glisorul Transparență dală.

© 2016 Microsoft Mobile. Toate drepturile rezervate.

36

background image

Schimbarea culorii dalelor

Trageți cu degetul în jos din partea de sus a ecranului, apoi atingeți Toate setările >

Personalizare > Culori și o culoare.

Indicație: Dacă aveți un cont Microsoft pe telefon, puteți să partajați schema de culori,

fundalul și alte setări cu toate dispozitivele dvs. Windows. Trageți cu degetul în jos din

partea de sus a ecranului, atingeți Toate setările > Conturi > Sincronizați

setările, apoi comutați Setări de sincronizare pe Activat . Apoi comutați Temă pe

Activat .

Mutarea unei dale

Atingeți continuu dala, glisați-o și fixați-o în noua locație, apoi atingeți ecranul.

Redimensionarea sau desprinderea unei dale

Pentru redimensionare, atingeți continuu dala, apoi atingeți pictograma săgeată.
Dalele pot fi mici, medii sau mari. Cu cât o dală este mai mare, cu atât mai multe informații

poate afișa.

© 2016 Microsoft Mobile. Toate drepturile rezervate.

37

background image

Pentru a desprinde dala, atingeți continuu dala, apoi atingeți . Dalele sunt comenzi rapide

către aplicații. Dacă anulați fixarea dalei, aplicația nu este ștearsă din telefon.
Gruparea dalelor în foldere

Atingeți continuu dala, apoi glisați-o și fixați-o deasupra dalei sau folderului cu care doriți să

o grupați. Pentru a deschide o aplicație din folder, atingeți folderul, apoi atingeți aplicația

dorită. Pentru a schimba numele folderului, atingeți continuu numele, apoi tastați numele

dorit. Pentru a elimina un folder, desprindeți dalele din acesta.

Fixarea unei aplicații

Trageți cu degetul la stânga pentru a accesa meniul aplicații, atingeți continuu aplicația, apoi

atingeți Fixați la Start.

© 2016 Microsoft Mobile. Toate drepturile rezervate.

38

background image

Fixarea unui contact

Atingeți Persoane, atingeți continuu contactul, apoi atingeți Fixați la Start.
Când fixați contacte, actualizările de flux ale acestora sunt afișate pe dală și le puteți apela

direct din ecranul de Start.